Descubre cuál es tu perfil de inversionista_icon
CALCULADORA EL TEU PERFIL DE RISC DADES A OMPLIR PER CALCULAR
EL TEU PERFIL DE RISC

HOME CALCULADORA EL TEU PERFIL DE RISC

DADES A OMPLIR PER CALCULAR
EL TEU PERFIL DE RISC

La meva edat actual
Quina és la possibilitat d´augmentar els meus estalvis en un futur?
Com descriuria el meu grau de coneixement en inversions?
Quin és l´horitzó temporal de la meva inversió?
Quin percentatge dels meus estalvis estic disposat a invertir?
Tinc estalvis per despeses inesperades i importants?
Quin percentatge de pèrdua del valor de la meva inversió, temporalment, estic disposat a suportar o he suportat?
Quina frase m´identifica millor pel que fa a les inversions?
Si el meu inversió comença a perdre valor, què faré?
He invertit en mercats de renda fixa i en renda variable (bons, accions, fons d´inversió, ect.)
El meu objectiu més important en la inversió és
Disponibilitat de la rendibilitat de la inversió (guanys futurs possibles)
VEURE PERFIL DE RISC
El teu perfil és: CONSERVADOR
El teu perfil de inversor es caracteritza per ser menys tolerant al risc i valorar la seguretat. No et fa res que els guanys o rendiment obtingut sigui baix.Dentro de este perfil puede haber todo tipo de personas, desde jóvenes con sus primeros ingresos y que, por lo tanto, no quieren arriesgar sus ahorros; hasta aquellos con familias por mantener, o deudas por cubrir, o personas retiradas o por jubilar que no quieren mayores preocupaciones.Por lo tanto, escoge instrumentos de inversión que te den certeza de que no perderás parte o todo el dinero que invertirás. Por ejemplo en instrumentos de deuda, como títulos de deuda, depósitos a plazo o seguros de ahorro, porque sabrás la rentabilidad que tendrás al adquirirlos.Tal vez no sea ésta la estrategia que maximice la rentabilidad de las inversiones, pero sí puede ser una alternativa para ahorrar a largo plazo sin mayores preocupaciones sobre el movimiento de los instrumentos.
El teu perfil és: MODERAT

Ets un inversor cautelós amb les teves decisions, però estàs disposat a tolerar un risc moderat per augmentar els seus guanys. Procures mantenir un balanç entre rendibilitat i seguretat.Has de buscar la creació d´un portafoli, o cartera d´inversió, que combini inversions en instruments de deute i capitalització.Inversors d´aquest tipus hi ha de diferents edats. Generalment es tracta de persones amb ingressos estables, que poden ser entre moderats i alts, pares de família amb capacitat d´estalvi.
El teu perfil és: DINÀMIC

Busca els majors rendiments possibles, pel que està disposat a assumir el risc que sigui necessari. Es tracta per exemple, d´inversors joves, però que compten també amb solidesa econòmica i amb ingressos de moderats a alts i persones solteres o encara sense fills, entre els 25 i els 45 anys d´edat.Aquesta classe d´inversors corre riscos en els mercats i opta pels instruments que prometen els guanys més elevades, independentment de si en un moment donat s´arrisca a perdre la major part de la inversió.Aquest tipus de persones prefereixen portafolis d´inversió en els quals combinen fons de capitalització, deute a curt termini i deute a llarg termini. Ser un inversor agressiu pot donar bons resultats, sempre que no s´estigui invertint els diners de les despeses quotidianes. No és recomanable mantenir aquesta actitud de risc quan no es compta amb la suficient solvència, o si es tenen compromisos familiars importants.

Contacta amb nosaltres i t’informem sense compromís

CONTACTAR