BALANÇ FAMILIAR_icon
BALANÇ FAMILIAR BALANÇ FAMILIAR

HOME BALANÇ FAMILIAR
BALANÇ FAMILIAR

BALANÇ FAMILIAR

Actius corrents

Diners en efectiu
Compte bancari 1
Compte bancari 2
Comptes per cobrar
Fons d´emergència
Passiu corrents (Curt plaç)

Targetes de crèdit
Préstec personal 1
Préstec personal 2
Altres deutes a C/P
Actius no corrents

Actius immobiliaris
Habitatge habitual
Immoble 1
Immoble 2
ACTIUS MOBIL D´ESTALVI
PPI - Pla de pensions
PPA - Pla previsió
PIAS - Estalvi sistemàtic
SIALP - Llarg plaç
Assegurances estalvi
ACTIUS MOBIL. D´ESTALVI
Fons d´inversió
Cartera de valors
Actius empresarials
Passius no corrents

Hipoteca habitatge
Hipoteca immoble 1
Hipoteca immoble 2
Altres deutes a L/P
Enviar


Contacta amb nosaltres i t’informem sense compromís

CONTACTAR